My first few days in Northern Ireland

Our daily routine - always raining - our home - improving my English


As a little taster from my very early days in Northern Ireland, you could already read about the night when I tried Guinness, the very famous Irish beer brand, but in writing this blog, I tend to share a bit more details about my first days spending here, in Omagh. /
Egy kis ízelítőként már olvashattál a legkorábbi észak írországi élményeim közül az estéről, mikor kipróbáltam a híres, ír Guinness nevű sörmárkát, azonban most egy kicsivel többet is meg szeretnék osztani az első, Omagh-ban töltött napjaimról.

I had pretty much things to do recently, because it goes without saying that I needed/need some new official documents. These administrational stuff are mostly under progression now, but I still have to deal with many many things in the close future. In one of the next posts I will tell you about these administrational tasks in detail. /
Elég sok dolgom volt az utóbbi időben, mivel (természetesen) szükségem volt/van néhány új, hivatalos dokumentumra. Ezek az adminisztrációs dolgok többnyire folyamatban vannak, azonban még mindig rengeteg mindennel kell majd foglalkoznom a közeli jövőben. Az egyik következő bejegyzésben részletesebben is szót fogok ejteni ezekről az adminisztrációs tennivalókról.

Regarding to our daily routine, we usually spend the mornings in the town dealing with some things mentioned above, and going to some shops just looking around and buying (for the most part) foods. I really enjoy the "magic of newness" these days. It is quite interesting to pay with Pounds instead of Forints, trying new foods and admiring the architecture and the green areas. /
Ami a mindennapi rutinunkat illeti, a délelőttöket általában a városban töltjük azokkal a dolgokkal foglalkozva, melyeket már említettem, illetve benézünk jónéhány üzletbe is, ahol (többnyire) kaját vásárolunk. Rendkívül élvezem az "újdonság varázsát" ezekben a napokban. Elég érdekes Fonttal fizetni Forint helyett, új ételeket kipróbálni, és csodálni az új fajta építészeti stílust, valamint a zöld tereket.

I have heard so many bad things about the weather: always raining, you hardly experience sunshine, you get depressed of the constant gloomy clouds, etc., but it does not bother me yet. Let's turn back to this subject in a few months! Actually, I have extremely prepared myself for the new conditions of Northern Ireland. I was waiting for arriving here for months, I just had to finish the university in Hungary, and now there's nothing that could make me disappointed or sad connected to the local circumstances. And anyway, in the last few days the weather was surprisingly nice, I was wearing just a T-shirt yesterday. /
Nagyon sok rosszat hallottam az időjárásról: mindig esik, alig van napfény, könnyen depresszióssá válsz az állandó, komor felhőktől, stb., azonban engem ez még nem zavar. Térjünk vissza a témára néhány hónap múlva! Igazából rendkívüli módon felkészítettem magam az új, észak írországi feltételekre. Hónapok óta vártam, hogy kijöhessek ide, csupán az egyetemet kellett befejeznem otthon, és most semmi nincs, ami csalódottá vagy szomorúvá tudna tenni az itteni körülményekkel kapcsolatban. És amúgy is, az utóbbi néhány napban nagyon szép időnk volt, csak egy póló volt rajtam tegnap.

We currently share a 3 bedroom house with a young couple who are very nice. It is good, because the rent is cheaper. Our little building is located at a quiet, nice area, I truly like the view from the window of our room. I even shared a photo of it on Instagram. When I get up in the morning, pull the curtains and take a look at the sight, even the rain can't mess up my mood. /
Jelenleg egy három szobás házban élünk egy másik fiatal párral, akik nagyon aranyosak. Ez nagyon jó, mert a bérleti díj így elég alacsony. A kis épületünk egy csendes, szép helyen helyezkedik el, nagyon szép a kilátás a szobánk ablakából. Meg is osztottam erről egy képet Instagramon. Amikor reggel felkelek, elhúzom a függönyt és vetek egy pillantást a látványra, még az eső sem tudja elrontani a kedvem.

I can't wait to have a job, but I am still not completely sure about my qualification's name here. I tried investigating it, but nobody could help me yet. I am going to visit a career advisor tomorrow, so he will hopefully tell me more. I wrote a nice cover letter, and refreshed my CV so that I can apply for many different jobs. My dream is to work at a medical institution, as I did in Hungary, but I assume that I have quite a long climb up the mountain. No matter what, I love English and am persistent enough not to give up. /
Alig várom, hogy legyen munkám, azonban még mindig nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mi a képesítésem megnevezése itt. Próbáltam utána járni, de senki sem tudott még segíteni. Holnap megyek karrier tanácsadóhoz, aki remélhetőleg többet fog tudni mondani. Írtam egy elég jó motivációs levelet, és az önéletrajzomat is felfrissítettem, így jelentkezni tudok sok, különféle munkára. Az álmom, hogy itt is az egészségügyben dolgozhassak, mint otthon, viszont gyanítom, hogy addig még meg kell másznom néhány lépcsőfokot. Nem számít mi fog történni, imádom az angolt és elég kitartó vagyok ahhoz, hogy ne adjam fel.

About English: I bought an Irish magazine called Stellar today (it's a girly reading but contains lots of interesting subjects), and while browsing it I am looking for new words to widen my vocabulary. Fortunately, there are usually just 1-2 of them in each paragraph I am not familiar with, so I don't need to use a dictionary all the time and am able to enjoy what I read. /
Az angolról: Vásároltam ma egy Stellar nevű, ír de angol nyelvű magazint (csajos iromány, de nagyon sok érdekes témát tartalmaz), és miközben olvasom, utánanézek az új szavaknak hogy bővítsem a szókincsemet. Szerencsére általában csak egy-két szót/kifejezést találok minden paragrafusban, ami nem ismerős, így nem kell egyfolytában szótáraznom, és tudom élvezni amit olvasok.

Well, that's it for today. If you wish to support my little blogging efforts, it would be great joining me on Facebook. Thank you for reading, have a lovely day! /
Hát, ennyi mára. Ha lenne kedved támogatni a kis blogos erőfeszítéseimet, nagyszerű lenne, ha csatlakoznál hozzám Facebookon. Köszönöm, hogy olvastál, legyen további szép napod!

                                                                          
                                                                             

0 comments:

Post a Comment