Flying to Northern Ireland

The very first steps


It seems, the big day has arrived. We said goodbye to Hungary a few days ago by our Siófok holiday then we headed to Budapest where I went to my sister and gave all of my summer clothes to her: my favourite jeans shorts and almost every top I had. /
Úgy tűnik, elérkezett a nagy nap. Búcsút intettünk Magyarországnak siófoki nyaralásunkkal, majd Budapest felé vettük az irányt, ahol elköszöntünk a húgomtól, és odaadtam neki az összes nyári ruhámat: a kedvenc farmer shortjaimat és majdnem minden toppomat.

I saw into my suitcase: 2 sweaters, a pair of jeans, some official, important documents (included my diploma :P), and a few girly products. My life in the most minimalist way. At home, however, I put lots of other things into a bigger carton, but we need to find a company to carry it for me to Northern Ireland. /
Belenéztem a bőröndömbe: 2 pulcsi, egy farmer, néhány hivatalos dokumentum (beleértve a diplomámat is :P), és néhány lányok számára nélkülözhetetlen termék. Az életem a legminimalistább módon. Otthon azonban rengeteg holmimat elpakoltam egy kartondobozba, viszont találnunk kell egy céget, aki el is szállítja ezt nekem Észak Írországba.

The flight was great. We bought a little box of chips and a bottle of water on the airport, so I was eating, listening to music and staring out of the window during the 3 hours journey. (That's why it's useful to buy your ticket in time - you can choose where to sit, and the most exciting place is obviously found next to the window). Oh, and the plane did not crash. Yaay! /
A repülés nagyszerű volt. Vettünk egy kis doboz sültkrumplit és egy üveg vizet a reptéren, így a három órás utazás alatt eszegettem, zenét hallgattam és az ablakon bámultam kifelé. (Ezért hasznos a jegyedet időben megvásárolni - ki tudod választani hová ülj, és a legizgalmasabb hely nyilvánvalóan az ablak mellett található). Oh, és a repülő nem zuhant le. Yaay!

Hello Ireland. Here I come.
After I had got off the plane in Dublin, the chilly Irish weather attacked me immediately. In Hungary, the temperature was 38 Celsius. In Ireland it was only 18. I got on my coat right away. /
Miután leszálltam a repülőről Dublinban, a hűvös ír időjárás azonnal megtámadott. Magyarországon 38 fok volt. Írországban mindössze 18. Azonnal felvettem a kabátomat.

I was a bit tired, but another 3 hours bus journey was waiting for us. We had to go from Dublin (Ireland) to Omagh (Northern Ireland). The journey seemed much longer than I've expected, and I felt  quite sick by we arrived to Omagh. Walking towards the apartment helped me to get better, fortunately. We arrived to our new home around midnight (however we "won" an hour -  Hungary is one hour ahead than Northern Ireland). As soon as I went to bed, not surprisingly, I fell asleep immediately. /
Egy kicsit fáradtnak éreztem magam, azonban még egy 3 órás buszútnak néztünk elébe. El kellett utaznunk Dublinból (Írország) Omagh-ba (Észak Írország). Az utazás sokkal hosszabbnak tűnt, mint amire számítottam, és eléggé rosszul éreztem magam mire Omagh-ba értünk. A lakás felé sétálva jobban lettem, szerencsére. Körülbelül éjfélkor érkeztünk meg új otthonunkba (habár nyertünk egy órát - Észak Írországban egy órával kevesebb van, mint Magyarországon). Amint aludni mentem, nem meglepő módon, azonnal elaludtam.

Today was my very first step towards a possible new life. I am curiously waiting for the others. Come with me if you wish, and like the Facebook page, please. /
A mai nap volt az legeslegelső lépésem egy lehetséges új élet felé. Kíváncsian várom a többit. Jöjj velem, ha gondolod, és kérlek lájkold a Facebook oldalt.

Thank you, /
Köszönöm.

                                                                           

0 comments:

Post a Comment