Rose's diary

My day today #1
Administrational excitement - looking for a job - walking - the Irish weather


I still need to deal with loads of administrational things, so we went to the town today morning as well. I am very much in the process of job searching, so I often go to the Job Centre. I have already talked with a career advisor lady there. I brought my diploma with me, and she gave me a certificate about it which is equivalent to the British BSc degrees. This is not a too official document, though; if I have to make it certified completely (because it can be required by employers), I must contact to UK NARIC; but the paper she gave me should be enough for a job interview. /
Még mindig rengeteg adminisztrációs dologgal kell foglalkoznom, így ma reggel is bementünk a városba. Eléggé benne vagyok a munkakeresésben, ezért gyakran benézek a Job Center-be (munkaügyi központba), ahol már beszéltem egy karrier tanácsadó hölggyel. Magammal kellett vinnem a diplomám, és ő adott egy doksit arról, hogy a szintje egyenértékű a brit BSc diplomákkal. Ez még nem egy teljesen hivatalos dokumentum, ha teljesen honosíttatnom kell később (mert a munkaadó esetleg kéri), akkor a UK NARIC-hoz kell fordulnom ezügyben. Viszont a papír, amit a hölgytől kaptam elegendő kell hogy legyen egy állásinterjúhoz.

At the Job Centre there is a little screen on which you can choose from a range of jobs and can print the ones that seem likeable and suitable for you. The machine gives you a little receipt which is similar to the receipts you get in any stores; but it contains different stuff: an email address, the duties of the job, and the required qualifications/experiences. /
A Job Center-ben van egy kis képernyő, amelyen keresgélhetsz a meghirdetett munkák között, és ki tudod nyomtatni azokat, amelyek szimpatikusak és testhezállóak számodra. A gép ad egy kis blokkot, ami nagyon hasonló bármely boltban kapott blokkhoz, viszont ez (ugye) más információkat tartalmaz: egy e-mail címet, a feladatokat amit a munka magába foglal és az igényelt képesítéseket/előző munkahelyi tapasztalatot.

After it, I went to the Community House, because I have an appointment for tomorrow, but I forgot when exactly. So, I just wanted to ask quickly when I shall go there tomorrow, but they told me to stay. This Community House has been established to help the local ethnic groups in many different ways. They can give you career advice, help to arrange your national insurance interview and do so much more for you. When I was talking to one of the secretary ladies (who is Polish but speaks English very well), another lady behind me turned towards me and asked: 'Are you Hungarian?'- in Hungarian. And I said yes; it was a funny situation. She told me that my accent is very Hungarian, and she recognised it. :) She is a very nice lady, she was very dedicated to help and said she will have a phone call in order to help with my things. :) /
Ezután elmentem a Community House-ba (nem tudom hogy fordítsam), mivel kaptam időpontot holnapra, viszont elfelejtettem, hogy pontosan hányra. Csak gyorsan meg szerettem volna kérdezni mikorra is kellene mennem, viszont mondták, hogy maradjak még. Ez a Community House azért jött létre, hogy a helyi etnikai csoportokat támogassa sok, különféle módon. Kaphatsz karrier tanácsot, segítenek elintézni az interjúdat a national insurance-hoz (erről később), és egyéb dolgok miatt is fordulhatsz hozzájuk. Amikor az egyik ügyintéző hölggyel beszélgettem (aki lengyel, de nagyon jól beszél angolul), egy másik hölgy, aki mögöttem ült, megfordult, és azt kérdezte: 'Magyar vagy?' Mondtam, hogy igen, elég vicces szituáció volt. Nagyon magyaros volt az akcentusom, ezért gondolta, hogy én is magyar vagyok. :) Egyébként a hölgy nagyon kedves és segítőkész, azt mondta, hogy intézni fog egy telefonhívást hogy segítsen a dolgaimban. :)

Anyway, we really have to walk a lot every single day, so today. To relax a bit, we were sitting on a bench in the town centre next to the highway, and were analysing the cars that passed in front of us. I am not a car expert at all, actually, I dont even know anything about them; but I decide which ones I like based on their shape. And it seems, I like Audi A4 the most, in general. I really would like a job soon, so I can buy an Audi A4. (Joking!!) /
Egyébként tényleg nagyon sokat kell minden egyes nap sétálnunk, és ez ma is így történt. Hogy pihenjünk egy kicsit, leültünk egy padra a főút mellé a városközpontban, és analizáltuk az előttünk elhaladó autókat. Nem vagyok egy autó szakértő, tulajdonképpen semmit sem tudok az autókról, viszont az alakjuk alapján elég könnyen el tudom dönteni, hogy melyik tetszik. És úgy tűnik, hogy az Audi A4-es tetszik a legjobban az összes közül. Tényleg nagyon szeretnék minél hamarabb munkát találni, hogy tudjak venni egy Audi A4-est. (Csak viccelek!!)

And just to mention the Irish weather again: it was horribly cold today. Not cold enough for wearing my winter coat, but cold enough for freezing in my spring/autumn one. Quite unpleasant. And the air is always wet here. My body does not understand it :D The humidity is at least 90% percents here while at home it is only around 55%, usually. That's it. /
Csakhogy az ír időjárást is újra említsem: szörnyen hideg volt ma. Nem eléggé hideg, hogy felvegyem a télikabátom, viszont eléggé hideg, hogy megfagyjak a tavaszi/őszi kabátomban. Elég kellemetlen. És a levegő itt valahogy mindig "vizes". Nem érti a testem :D A páratartalom legalább 90%-os, míg ez otthon kb. csak 55% szokott lenni. Ez van.

Well, I don't know if reading about my personal, Irish things are interesting or not for you, but I will share some of my experiences diary-like sometimes. Thank you for reading these lines. If you like Northern Ireland and wish to support my little blogging efforts, pressing like on the Facebook page would be excellent. :) /
Nem tudom, hogy a személyes, írországi dolgaim érdekesek-e számodra, viszont néha naplószerűen meg fogom osztani a kis itteni élményeimet csakhogy jobban el tudd képzelni a helyi dolgokat. Köszönöm, hogy olvastad soraimat. Ha tetszik Észak Írország, és esetleg támogatnád a kis blogos erőfeszítéseimet, nagyon örülnék egy lájk-nak a Facebook oldalon. :)

See you soon,

                                                                                         

0 comments:

Post a Comment