Hello Irish September!

Still looking for a job - local accent - what I like about Northern IrelandAs we say goodbye to the summer, my third week just started in Northern Ireland, and I would like to share some more personal impression about my days with you. /
Ahogy búcsút intünk a nyárnak, a harmadik hetem épp csak elkezdődött Észak Írországban, és meg szeretnék veled osztani még néhány személyes benyomást a napjaimról.

I am not moping because of the summer's end, as my June and July were pretty hot and exciting in Hungary. But since I have arrived to the UK's green corner, I did not feel that we were in August at all, and I do think that the weather in September will be very similar. Or is even more rain possible? I'll see. :) /
Nem szomorkodom a nyár vége miatt, hiszen egy nagyon forró, magyarországi Júniust és Júliust tudhatok magam mögött. Viszont mióta megérkeztem az Egyesült Királyság zöld szegletébe, egyáltalán nem éreztem, hogy Augusztus volna, és igencsak azt gyanítom, hogy a Szeptember is hasonló lesz. Vagy lehetséges mégtöbb eső? Majd kiderül. :)

I am still looking for a job. Now I see how big challenge it's to get one here. Omagh is a small town, and there is not even any recruitment companies where you can register. Actually, there is only one, called MPA Recruitment, but as I have seen, they are looking for nurses in the first place. The towns nearby have similar size and possibilities as Omagh. The public transportation is acceptable, but not excellent either. Almost everyone has a car, so more frequent bus services are unnecessary here, it seems. /
Még mindig munkát keresek. Most már átlátom, hogy milyen nagy kihívás találni erre bármit. Omagh egy kicsi város, ahol még munkaerő közvetítő cégek sincsenek ahová be tudnál regisztrálni. Igazából csak egy van, az MPA Recruitment, viszont ahogy észleltem, elsősorban ápolókat közvetítenek. A közeli városokra is hasonló méretek és lehetőségek jellemzőek, mint Omagh-ra. A tömegközlekedés elfogadható, viszont nem kiemelkedő. Majdnem mindenkinek van autója, így gyakoribb buszjáratokat indítani felesleges talán.

I would be happy to work anywhere at this early stage, I would not mind if it happened at a fast food restaurant or even at a grocery store. My degree will not run anywhere. But anyway, I have got  a few encouraging feedback from 1-2 laboratories, but at one of them they required from me to own a car, and the other company simply did not call me back for unapparent reasons. So, I just keep searching and being patient and still inside, because I will get a suitable job when the right time's here. (I remember when two years ago I was in similar shoes, and felt sad because I got refused by a call center, but soon a medical company hired me at exactly the right time - I was so happy). /
Bárhol nagyon szívesen dolgoznék ebben a korai szakaszban, azt sem bánnám ha ez egy gyorséttermi munka lenne vagy éppen egy élelmiszerboltban tudnék elhelyezkedni. A diplomám nem fut el. Egyébként kaptam néhány biztató visszajelzést egy-két laborból, viszont egyik helyen saját autó volt a követelmény, a másik cégtől pedig valamilyen oknál fogva nem hívtak vissza. Úgyhogy, folytatom a keresést és türelmes leszek, mivel úgyis akkor fogok megfelelő munkát kapni, ha itt lesz az ideje. (Emlékszem, hogy két évvel ezelőtt hasonló cipőben jártam, és nagyon szomorú voltam mikor elutasítottak egy call center-ből, viszont hamarosan felvételt nyertem egy gyógyszercéghez a lehető legjobb időben - nagyon boldog voltam).

I don't know how people with zero English knowledge are able to find any workplace near Omagh. The local accent is amazingly hard to understand for me despite I was dealing a lot with the language before I arrived to Northern Ireland. Plus, people speak very fast here, and some of them seem to mix some Irish words into the English ones. /
Nem tudom, hogy aki semmilyen szinten nem tud angolul hogyan tud munkát keresni Omagh-ban. Számomra nagyon nehéz megérteni a helyi akcentust annak ellenére, hogy elég sokat foglalkoztam a nyelvvel mielőtt kijöttem Észak Írországba. Plusz, az emberek nagyon gyorsan beszélnek itt, és néhányuk mintha ír szavakat vegyítene az angol szavak közé.

However, what I still highly-higly apprecaite is the beautiful landscape, the clean air and that I have space here. When I was living in Budapest, I did not like the crowd, the smog, and that I could not move because of others being so close to me. Do not misunderstand me, I know that Budapest is beautiful and quite a good place to live, but I am just not that kind of city-girl who likes running somewhere every day. I like being alone sometimes. I do like going out, but I always wanted to live at a quiet area. If I will find a job, I think that I will reconcile with Omagh for a long time. /
Habár, amit még mindig nagyon-nagyon értékelek, az a csodálatos táj, a tiszta levegő, és az, hogy itt van terem. Mikor Budapesten éltem, nem szerettem a tömeget, a szmogot, és azt, hogy sokszor mozdulni sem bírtam, mivel annyira közel voltak hozzám mások. Ne érts félre, tudom, hogy Budapest gyönyörű, és egész élhető hely, de én nem igazán vagyok az a "nagyvárosi lány" típus, aki imád szaladgálni egyik helyről a másikra minden nap. Szeretek néha egyedül lenni. Szórakozni is, de mindig is egy csendes helyen szerettem volna élni. Ha találok munkát, szerintem elég jól ki fogok tudni egyezni Omagh-val akár hosszabb időre is.

That's all for today. I truly hope that September will surprise me in some ways somehow. :) Oh, and please, press like on the Facebook page if you like this post or Northern Ireland. Thank you, see you soon! /
Mára ennyi. Őszintén remélem, hogy a Szeptember jó dolgokat tartogat számomra. :) Oh, és kérlek lájkold a Facebook oldalt ha tetszett ez a poszt, vagy tetszik Észak Írország. Köszönöm, hamarosan találkozunk!

                                                                                

0 comments:

Post a Comment