Why Northern Ireland?

The reason we moved here


Actually, I was not asked multiple times about why we moved to Northern Ireland, but when I am walking on the streets (as doing this activity too much), I often contemplate about this question and about what I would answer to it. /
Igazából nem kérdezték tőlem számtalanszor, hogy miért pont Észak Írországba költöztünk, viszont sétálás közben (mivel rengeteget űzöm ezt a tevékenységet) sokszor elmélkedem a kérdésen, és azon, hogy mit válaszolnék rá.

The truth is that we have not chosen Northern Ireland. The country has chosen us. :) It simply means an opportunity by which we could come here. The whole strory is that one of our friends moved to Northern Ireland some years ago, and he helped us to follow in his footsteps - I think, this is the most usual pattern when somebody would like to live abroad. If you are acquainted at an area, you have safer possibilities than trying your luck just on your own. /
Az igazság az, hogy nem mi választottuk Észak Írországot, hanem az minket. Ezalatt csupán egy lehetőséget értek, ami által ide tudtunk költözni. A történet annyi, hogy néhány évvel ezelőtt egyik barátunk úgy döntött, hogy Észak Írországban próbál szerencsét, és nekünk is segített, hogy a nyomdokaiba léphessünk - talán ez a leggyakoribb minta, ha valaki külföldön szeretne élni. Ha vannak ismerőseid egy bizonyos területen, biztonságosabb lehetőségeid vannak, mintha csupán magadra számíthatsz.

However, for me, there are some facts why I was particularly waiting for living in Northern Ireland. /
Habár számomra több tényező is közrejátszott abban, hogy miért vártam különösen, hogy Észak Írországban élhessek.

About five years ago, I watched a film called "Leap Year" which, I can't explain fully why, but touched me and left a significant something on my mind. The movie did not get outstandingly good critics, and is quite an easily digestible creation, but it wounded its way into my heart very much. The film contains (I dare to say) every single stereotype about Ireland, but since it is so obvious, it did not annoy me at all. Well, it even aroused my interest towards the country. All the green hills, the stone fences next to the roads, the rocky shores and the lovely, little pubs made me admire Ireland, and I really wanted to visit it someday. So, when I got to know that our friend is moving there, I really thought how lucky he is, and if only I could live there too. /
Körülbelül 5 évvel ezelőtt láttam a "Szökőhév" című filmet, ami nem tudnám megmagyarázni miért, de nagyon tetszett, és rengeteget gondolkoztam rajta. A film nem kapott kiemelkedően jó kritikát, és elég könnyen emészthető alkotás, viszont nagyon a szívembe lopta magát. A film (merem állítani) minden egyes sztereotípiát tartalmaz Írországról, mivel azonban ez nagyon egyértelmű, egyáltalán nem zavaró. Sőt, még növelte is az érdeklődésemet az ország irányába. A zöld dombok, a kőkerítések az utak mentén, a sziklás partok, és a kellemes kis pub-ok mind arra késztettek, hogy Írországba vágyakozzak, és valóban nagyon meg szerettem volna látogatni egy nap. Így amikor megtudtam, hogy a barátunk oda fog költözni, arra gondoltam, hogy milyen szerencsés, és bárcsak én is ott élhetnék. 

Some pictures from the Leap Year movie /
Néhány kép a Szökőhév című filmből 


And some quite typical photo from Ireland /
És néhány elég tipikus fotó Írországról
Following by... /
Tovább fűzve a gondolatmenetet...

I did not want to stay and live in Hungary. I have always wanted to live abroad. I was thinking a lot about Austria and England before our Northern Ireland possibility. I don't want to go into details about why I did not like my homeland as much as to dedicate my life to bring it upwards, but one of the most significant reasons is its economical situation, obviously. And anyway, just my little life would not be enough for making that a better place, so I have chosen the way what my common sense (and my heart!) dictated to me. /
Nem szerettem volna Magyarországon maradni és élni. Mindig is külföldön szerettem volna kipróbálni magam. Az észak írországi lehetőségünk előtt sokat gondolkoztam Ausztrián és Anglián. Nem fogok részletekbe bocsátkozni arról, hogy miért nem akartam otthon maradni és elkötelezni magam afelé, hogy Magyarországot jobb hellyé tegyem, de az egyik legjelentőségteljesebb érv egyértelműen annak gazdasági helyzete volt. Amúgy is, csak az én kis életem nem elég ahhoz, hogy túl sok mindent tegyek az országért, így azt az utat választottam, amit a józan paraszti eszem (és szívem!) diktált nekem.

Would you try yourself living abroad if you could too? If you could choose from the entire world, where would you settle down? Comments below and likes on the Facebook page would be very welcome :) /
Te is kipróbálnád magad külföldön, ha lenne rá lehetőséged? Ha a világ összes országa közül választhatnál, hol telepednél le legszívesebben? Kommenteket alul és lájkokat a Facebook oldalon szívesen fogadnék :)

Thank you,
Köszönöm :)

                                                                                      


0 comments:

Post a Comment