Belfast mission

A day in Belfast

source of the pic 
My yesterday was pretty long and tiring, because I had to accomplish a secret mission in Belfast (I can't tell about it in details yet for various reasons, but I will if I can). /
A tegnapom elég hosszú és fárasztó volt, mivel részt vettem egy belfasti "titkos küldetésen" (nem számolhatok még be a részletekről különböző okok miatt, viszont azonnal írni fogok róla, ha tehetem).

I left Omagh at 13.00 with a double-decker bus, and arrived to Belfast in a bit less than 2 hours. The return ticket was 19 pounds which I consider quite expenisve, but that's it. Being lucky I was sitting forefront on the upper floor, so I could stare out of the window to see the landscape and take some photos. It was really great to sit there, but I admit that after 15 minutes I became less excited :) /
A buszom 13.00-kor hagyta el Omagh-t (emeletes busz), és az utazás kicsivel kevesebb, mint 2 órát vett igénybe. A retúr jegy 19 font volt, ami szerintem elég drága, de ez van. Mivel volt olyan szerencsém, hogy a buszon legelöl, az emeleten ülhettem, rengeteget tudtam kifelé nézegetni és fényképezgetni az ablakból. Tényleg nagyon jó volt ott ülni, viszont bevallom, hogy 15 perc után kevésbé voltam már izgatott :) 

On the road towards Belfast /
Úton Belfast feléAfter arriving, my very first experience about Belfast was that I felt quite strange, because I often don't like to go to places where I've never been before, especially if I don't go to the particular place only for fun but for important things to do. And since I was wearing my boots to be a bit more elegant, my feet started to ache so badly which I realised only after getting off the bus. I could hardly move, and a 40 mins of walking were waiting for me... But I just grit my teeth, 'that's life' - I thought and ignored the pain. /
Miután megérkeztem, az első élményem Belfastból az volt, hogy furcsán éreztem magam, mivel sokszor kényelmetlen érzésem van, ha olyan helyre kell mennem, ahol még nem voltam, különösen akkor, ha az adott helyre nem csak szórakozás, hanem valamiféle fontos tennivaló miatt kell utaznom. Illetve mivel ma csizmát viseltem, hogy kissé elegáns legyek, a lábfejem nagyon nagyon fájni kezdett, viszont ezt csak azután észleltem, hogy leszálltam a buszról. Alig tudtam mozdulni, és akkor még egy kb. 40 perces séta várt rám... Viszont összeszorítottam a fogam és arra gondoltam 'ilyen az élet' és nem foglalkoztam a fájdalommal.

I was passing through not too nice industrial areas, but at least I found the building in which the secret mission got place at 4 pm. If only I could tell about it, but I can just mention the facts that I did my best, and am curiously waiting for what will happen :) /
Nem túl szép, "ipari" vidéken sétáltam keresztül, de legalább megtaláltam az épületet, ahol a titkos küldetés helyet kapott délután 4-kor. Szívesen mondanék többet is róla, de csupán annyit említhetek, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, és kíváncsian várom mi fog történni :)

And once I was in Belfast, I decided I will be looking around a little. There are a lot of things to do in this city (going to the Titanic Museum, for instance) but in lack of time and pain-free feet, I was just wandering a bit in the very inner areas not so far from the bus centre. /
És ha már egyszer Belfast-ban voltam, elhatároztam, hogy kicsit körül is fogok nézni. Sok mindent lehet csinálni a városban (elmenni a Titanic Múzeumba, például) de idő és fájdalom-mentes lábfejek hiányában csak a legközpontibb részeken sétáltam egy kicsit nem olyan messze a buszállomástól.

Belfast architecture /
Építészeti stílus Belfastban

I was really hungry after so much movements, so I went to a restaurant called Maze Restaurant to eat something. I chose the option of vegetable curry with rice which fit pretty well into my healthy diet. I also had the possibility to decide if I want the curry mild, medium or hot which was good and I chose medium piquancy. It was a nice restaurant with friendly staff and well-designed, warm atmosphere. I do recommend it to you even if you're vegan, because you can find more meat and dairy-free possibilties on the menu. You would easily find the place near the Europa Bus Centre. /
Nagyon megéheztem a sok séta miatt, így beültem egy Maze Restaurant nevű étterembe. Zöldségcurry-t választottam rizzsel, ami teljesen jól illeszkedett az egészséges kis életmódomba. Azt is eldönthettem, hogy a curry-t enyhén, közepesen vagy nagyon csípősen kérem-e, ami nagyon jó volt, és a közepesen erős opciót választottam. Nagyon szép étterem volt barátságos személyzettel és jól kialakított, hangulatos design-nal. Csak ajánlani tudom a helyet még akkor is ha vegán vagy, mivel többféle tejtermék- és húsmentes lehetőség közül tudsz választani. A hely könnyen megtalálható az Európa Buszállomáshoz (Europa Bus Centre) közel.

Maze restaurant

Then I walked further, and by then my feet really hurt as much in my stupid boots as when I glimpsed Primark nearby, I just decided I will buy a pair of comfortable shoes for some pounds. So I did. This Primark in Belfast city centre is huge and has 4 floors... I found men's shoes on the third one. I often have to ignore the ladies's shoes section since my foot size is 43... - and I could not even imagine a bigger curse than this. I can usually buy shoes which look unisex (fortunately), just like now as I found a pair of blue ones for 6 pounds which you can see on the photo below: /
Ezután továbbsétáltam, és addigra a lábfejem már annyira fájt a hülye csizmámban, hogy mikor megpillantottam egy Primark-ot a közelben, elhatároztam, hogy venni fogok egy pár cipőt néhány fontért. Így is tettem. Ez a Belfast központjában található Primark hatalmas, és 4 szintje van... Férficipőket a harmadik emeleten találtam. Nagyon gyakran teljesen figyelmen kívül kell hagynom a felhozatalt női cipők terén a 43-as lábam miatt - és nagyobb átkot mint ez, el sem tudnék képzelni. Szerencsére gyakran találok 'unisex' lábbeliket, csakúgy mint most, hiszen ráleltem egy pár sötétkék cipőre 6 fontért (amit a lenti képen láthatsz):


It was a relief, really. / Megkönnyebbülés volt, tényleg.

Walking out of Primark it started to darken, but the Belfast City Hall with a little blue light probably looked even nicer than in the daytime. You can see this building at the top of this entry on the first photo as well. It was truly beautiful. After seeing it for some minutes, I went back to the bus centre and travelled "home" to Omagh. /
Kifelé jövet a Primarkból elkezdett sötétedni, de a Belfast City Hall egy kis kék színű megvilágítással valószínűleg még szebben nézett ki, mint nappal. A bejegyzés tetején lévő képen is láthatod ezt épületet. Valóban nagyon szép volt. Miután néhány percig csodáltam, visszasétáltam a buszállomásra és "hazautaztam" Omagh-ba.

Belfast City Hall


... And some gratis photos :)


As I said, it was a long and tiring day, but I liked it a lot. If you do as well, please press like on the blog's Facebook page.
See you soon, /
Ahogy már mondtam, hosszú és fárasztó nap volt a mai, de nagyon tetszett. Ha neked is, kérlek nyomj egy lájkot a blog Facebook oldalán.
Viszlát hamarosan, 

                                                                          

0 comments:

Post a Comment