My phone matter with Ebay

Short story of my lovely Samsung Galaxy S4 Mini


Ordering things from Ebay is not a big deal these days, I know well. But as for me, I just started to discover (and use) this quite basic online shopping platform not so long ago. I don't know why, but before living in Northern Ireland I have never ordered anything from Ebay, but since I am here I have started to get into it. /
Tudom jól, hogy manapság nem nagy szám Ebay-ről rendelni, viszont én még csak nem olyan rég kezdtem el felfedezni (és használni) ezt az alapvető online rendelési felületet. Nem tudom miért, de mielőtt Észak Írországban éltem, soha nem rendeltem semmit Ebay-ről, azonban mióta itt vagyok, eléggé rákaptam. 

I don't have so much money to waste my whole Spar salary on Ebay items /
Nincs olyan sok pénzem, hogy az egész Sparos fizetésemet Ebay-es dolgokra költsem

BUT /
DE

I needed a phone, so I ordered one from there. /
Szükségem volt egy telefonra, így rendeltem egyet onnan.

HOWEVER /
HABÁR

Shame or not, I made the serious mistake that I ordered a used but renewed mobile phone (Samsung Galaxy S3) for 98 pounds from Hong Kong, and I was very unhappy, because /
Szégyen vagy sem, elkövettem azt a súlyos hibát, hogy egy használt de felújított készüléket rendeltem (Samsung Galaxy S3) 98 fontért Hong Kong-ból, és nagyon szomorú voltam, mert

~ I could not hear anything in one the earphones, and not because of the earphone's error (I tried more earphones too, none of them "was working" with the phone) 
~ The cover of the phone was crappy. When I held it in my hands, it was very... light. It was made from very poor quality plastic - quite disappointing
~ I could not use the phone itself normally either, because the touchscreen did not give a damn about touching that. Once it took about 10 minutes for me to read a message, and it was the "straw that broke the camel's back", because if you can't use a phone for its basic function, then why does that even exist?? /
~Egyik fülhallgatóban semmit nem lehetett hallani, és nem a fülhallgató hibája miatt (többet is kipróbáltam, egyik sem "működött" a telefonnal)
~A borítás gagyi volt. Mikor a kezemben tartottam, nagyon... könnyű volt. Nagyon rossz minőségű műanyagból készült - eléggé kiábrándító
~Magát a telefont sem tudtam normálisan használni, mivel az érintőkijelzőt kicsit sem érdekelte, hogy megérintettem. Egyszer kb. 10 percig tartott mire el tudtam olvasni egy sms-t, és ez volt az utolsó csepp a pohárban, mivel ha egy telefont nem tudsz használni még a legalapvetőbb funkciókra sem, az miért létezik egyáltalán??

I sent the phone back to China and asked for full money refund. I did not get my money back yet, but I must order another one, because I felt really uncomfortable without it (I have not had a phone slowly for a more than a month). /
Visszaküldtem a készüléket Kínába, és teljes pénzvisszatérítést kértem. Még nem kaptam vissza az összeget, viszont muszáj volt rendelnem egy újabb telefont, mivel nagyon kényelmetlenül éreztem magam nélküle (lassan több mint egy hónapja nem volt mobilom).

Maybe I am too valiant, but this phone I also ordered from Ebay for 105 pounds (Samsung Galaxy S4 Mini) was from China as well. Brand-new, though (not a stupid, renewed rubbish), so I was truly hoping that everything will be just fine. /
Lehet, hogy túl merész vagyok, de ez a másik telefon, amit szintén Ebay-ről rendeltem 105 fontért (Samsung Glaxy S4 Mini) szintén Kínából származik. Habár ez vadonatúj (nem pedig egy vacak, felújított szemét), így nagyon reménykedtem, hogy minden rendben lesz vele.

And indeed, it was a great deal at this time, because /
És valóban, ez alkalommal a telefon remek választásnak bizonyult, mivel

~ the phone arrived 2 weeks earlier than expected
~ it is truly new with a nice cover which "has weight" in your hands
~ it's fast and does what it has to
~ I like its appearance much more than the Galaxy S3, because it is smaller and so much cuter  (since it's a mini version) - I would not have thought that the size matters so lot... It does :) At least for me.
~2 héttel hamarabb érkezett meg, mint az várható volt
~valóban vadiúj, szép borítással, és van súlya a kezedben
~gyors, és pontosan azt teszi, amit szeretnék hogy tegyen
~sokkal jobban tetszik a külseje, mint a Galaxy S3-nak, mert sokkal kisebb  és aranyosabb (mivel ez egy mini verzió) - nem gondoltam volna hogy a méret ennyit számít... Számít :) Legalábbis nekem.

I also ordered a flip-case for this new bunny-phone of mine, and they look quite good together. You can choose from a million flip-case designs on Ebay, so it was a difficult task for me to make up my mind about it! Maybe harder than making the decision about the type of the phone, haha. /
Tokot is rendeltem a kis bunny telefonomhoz, és nagyon jók együtt. Milliónyi mobiltok design közül választhatsz Ebay-en, így nagyon nehéz feladatnak bizonyult számomra, hogy kiválasszam a megfelelőt. Talán nehezebb, mint meghozni a döntést a telefon típusáról, haha.

I would like to show you a few photos of my Samsung Galaxy S4 Mini below for which I am so happy at the moment. This is not a sponsored blog entry, and I don't advertise for Samsung either :D But it can be useful for you if you are before a new phone purchase, maybe. /
A továbbiakban szeretnék néhány fotót mutatni a Samsung Galaxy S4 Minimről, aminek jelenleg annyira örülök. Ez nem egy szponzorált blogbejegyzés, és a Samsung-nak sem kampányolok :D Viszont hasznosnak találhatod a képeket, ha te is telefonvásárlás előtt állsz. 

To sum up, the majority of the used/renewed phones maybe are not a pile of junk as my Galaxy S3 was, since my flat-mates' Iphone, which is also used and also arrived from Ebay, is working perfectly fine and they have not had any issues with that up to this day. Actually, it also depends on your luck what kind of phone you'll get. /
Összefoglalva, a használt/felújított telefonok zöme talán nem egy rakás... ócskaság, mint az én Galaxy S3-am volt, mivel lakótársaim Iphone-ja szintén használt készülék és Ebay-ről származik, viszont tökéletesen működik és a mai napig semmilyen problémájuk nem volt vele. Igazából, szerencsén is múlik, hogy milyet fogsz ki.

I would really appreciate a Facebook like from you :) /
Nagyon örülnék egy like-nak a Facebook oldalon :)

Thank you,
Köszönöm,
                                                                

0 comments:

Post a Comment